torsdag den 21. august 2014

Rødstjert-dag

Dagen startede som sædvanlig med opsætning af net en halv time før solopgang. Vinden blæste igen fra SV og det så umiddelbart ikke særlig spændende ud. Men med en svagere vind, "kun" 10 m/s i dag, skulle vi alligevel få lidt gang i den.
Vi nåede op på 53 nymærkninger i dag fordelt på 12 arter. De mest spændende var 1 Vendehals (Jynx torquilla), 1 Nattergal (Luscinia luscinia), 3 Broget Fluesnapper (Ficedula hypoleuca), 1 Grå Fluesnapper (Muscicapa striata) og 10 Rødstjerter (Phoenicurus phoenicurus).
Grå Fluesnapper (Muscicapa striata)
Foto: Anders Odd Wulff Nielsen
De 10 rødstjerter vi mærkede havde taget hele deres slæng med, for haven syntes at vrimle med de små, flotte fugle. Dejligt! Ud over rødstjerterne, så havde vi faktisk forholdsvis mange fugle i haven denne morgen, men grundet blæsten kunne vi ikke holde alle net åbne - og så fanger man jo lidt mindre.

Anders var igen på plads ved sydstenen efter vi havde lukket net, og det blev da til 1 Sort Stork (Ciconia nigra), 2 Havørne (Haliaeetus albicilla) og 1 Sortterne (Chlidonias niger).

I morgen ser vejret ud til at blive lidt bedre til ringmærkning - svagere vind, dog stadig fra sydvest. Vi håber på, at nogle af fuglene tager turen, selvom de har lidt modvind.
Endnu en dag er vel afrundet på Gedser Fuglestation, og vi takker af.

Blog v. Heidi Vibe Frederiksen

onsdag den 20. august 2014

Lidt har også ret

De fem timers standardiseret mærkning blev gennemført i hård sydvestlig blæst, og det blev ikke til mere end 4 nye mærkninger. Dog med en lille lækker sag, som overskriften siger; Lidt har også ret!

1 Gulbug (Hippolais icterina)
1 Munk (Sylvia atricapilla) 
1 Gærdesanger (Sylvia curruca) 
1 Bynkefugl (Saxicola rubetra)
Bynkefugl (Saxicola rubetra)
Foto: Anders Odd Wulff Nielsen
Bynkefuglen blev min første, og kun Anders' anden i hånden, så det var hele den kedelige morgen værd! Det var en fin ungfugl.
Efter en god lang lur gik vi sammen ud på odden for at obse lidt. Og der var endnu en gang godt skub i trækket! Nedenfor ses en liste over alle fugle vi så, mens vi stod der.

Gedser Odde 17:10-20:05

Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) 1, 1k R
Sølvmåge (Larus argentatus) 18 SV
Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) 18 SV
Havterne (Sterna paradisaea) 19 SV
Fjordterne (Sterna hirundo) 69 SV
Havterne/Fjordterne (S. paradisaea/S. hirundo) 36 SV
Splitterne (Sterna sandvicensis) 408 SV
Fiskeørn (Pandion haliaetus) 1, 2k+ S
Strandhjejle (Pluvialis squatarola) 10 SV
Mudderklire (Actitis hypoleucos) 10
Ederfugl (Somateria mollissima) 109 V
Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) 12 SV
Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) 2 SV
Svartbag (Larus marinus) 7 V
Sortand (Melanitta nigra) 2 SV
Mursejler (Apus apus) 12 S
Stormmåge (Larus canus) 3 V
Almindelig Ryle (Calidris alpina) 4 SV
Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) 1, 1k SV
Knopsvane (Cygnus olor) 5 S
Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) 2 SV
Hvidklire (Tringa nebularia) 1 SV
Småspove (Numenius phaeopus) 2 R

Blog: Heidi Vibe Frederiksen

tirsdag den 19. august 2014

Endnu en blæsevejrsdag

Anders stod op kl. 05.00 og satte net op, mens jeg blev i fiseposen. Blæsten var stadig stærk (13-14 m/s), så der var ikke mange fugle. Men det lykkedes alligevel med få net at få gennemført en standardiseret mærkning.
Det blev til 17 nymærkninger og en del aflæsninger, og uden noget specielt nævneværdigt.

Så gik dagen ellers med en lang to-do liste med ting der skulle ordnes indendørs, samt lidt opstramninger af net udenfor.
Anders tog en tur ud til sydspidsen hen på eftermiddagen, og der kom da til hans held lidt fugle forbi. Det blev bl.a. til disse fugle:

Havterne 3 (Sterna paradisaea)
Fjordterne 5 (Sterna hirundo)
Hav/Fjordterne 74 (Sterna paradisaea/hirundo)
Splitterne 197 (Sterna sandvicensis)
Mursejler 7 (Apus apus)
Sortand 19 (Melanitta nigra)
Dværgmåge 1, 1k (Hydrocoloeus minutus)
Gul Vipstjert 7 (Motacilla flava)

Vi håber på bedre vejr i morgen, selvom dmi lige pt. lover regn og blæst. Nu er det snart ved at være kedeligt med al den blæst og de få fangster!
Godnat fra Gedser Odde.

mandag den 18. august 2014

Blæsevejrs-opdatering og en god video

Anders stod op kl. 04.15 for at tjekke ud i haven og tjekke vejrudsigten, vi har efterhånden lært at man ikke altid kan stole på dmi's forudsigelser. Dmi havde dog desværre ret i deres forudsigelser, det blæste en stiv pelikan her på sydspidsen, og regnen skulle begynde igen kl. 05.00, så vækkeuret blev sat til kl. 8, så kunne vi da komme ud af fjerene og lave noget andet.
Det blev altså ikke til noget ringmærkning i dag, og blæsten har været ret stabil omkring de 15 m/s det meste af dagen, med kraftigere vindstød.

Til trods for regn og blæst skal maddepoterne på GFU jo fyldes op, så vi bevægede os ud i blæsten hen over middag. Blæsten var streng, men der var ingen regn - da vi gik. Jeg kan love jer for, at der kom regn i stride strømme på hjemturen. Men trods lyn, torden og vand fra oven nåede vi hjem med nogenlunde tørre varer!

Blæsevejrs-eftermiddagen gik med at lave dejlig suppe, forberede kage og få klaret indtastning af genfangster fra de sidste dage. Og når ja, så har vi hørt en ny sang om fugle. Den er blevet frigivet i dag, og den er altså lidt fjollet! I kan lytte til den her. Vi kan jo synge om, at vi kigger på fugle, når vi nu ikke kan være ude og kigge på dem selv i dag.

Desuden skal I lige have et link til en fin video Anders optog den anden dag af Vendehalsen (Jynx torquilla). I skal gøre jer selv den tjeneste at se den, for det er en spektakulær fugl! Den vender og drejer hovedet og strækker den lange hals for at ligne en slange, og på den måde skræmme fjender. Og jeg må desværre konstatere, at rare ringmærkere også går under fjender i vendehalsens kartotek. Tryk her for at se Anders video!

Nu er der blommekage og sofahygge for resten af aftenen, vi stempler ud på GFU!

Blog Heidi Vibe Frederiksen 

søndag den 17. august 2014

Guld i Gedser – igen!


Det var ikke blot dette ”Dream team Grå Guld ”der var guldet på odden denne dag. Her under en ’regnvejrspause’
”Dream team Grå Guld ”

Ikke færre end 18 arter af vadefugle trak forbi Odden søndag den 17/08 2014. 

Vadefuglen var:
Strandskade
Stor Præstekrave
Hjejle
Strandhjejle
Islandsk Ryle
Sibirisk Hjejle
Sandløber
Krumnæbbet Ryle
Almindelig Ryle
Brushane
Dobbeltbekkasin
Lille Kobbersneppe
Småspove
Sortklire
Rødben
Hvidklire
Svaleklire
Mudderklire

Det vil sige ingen storspove, vibe eller tinksmed som ikke er ualmindelig i Gedser.
Det er rigtig mange arter ved Gedser som absolut ikke er en vadefugle lokalitet – men en ren trækfugle lokalitet, så der for er antallet pr art heller ikke noget at skrive hjem om. Der blev sandsynligvis slået et par rekorder den dag: Så som antallet af trækkende strandhjejler og rødben. Og antallet af fjordterne lå også helt i top.
Så det med at vesten vind er spild af tid på Gedser holder ikke altid stik – det er der en der kommer til at hører meget for i fremtiden.
Ryler på træk - næsten i brændingen

Terner på træk - næsten i brændingen

Surfing Seal - næsten i brændingen den også

Flere terner på træk - næsten i brændingen

Dagens hit blev en adult sibirisk hjejle i sommerdragt! Den trak forbi Odden sammen med en almindelig hjejle ligeledes i sommerdragt – den bedst tænkelig situation så både dragt, underside og størrelse samt øvrige helheds indtryk kunne sammenlignes umiddelbart. Senere på dagen trak der lidt flere almindelig hjejler hvor vi igen kunne bedømme vingeundersider under forskellige lysforhold og i regn versus tørvejr. Også en del strandhjejler trak den dag.


M.v.h., ‘Dream team Grå Guld’ plus en

To begivenhedsrige dage!

Fredag d. 15. august 
En af de bedre dage må man sige! Vi havde nettene åbne fra 05.00 til 20.10 (lang dag med meget arbejde!). Men det var en rigtig god dag, med 152 fugle fordelt på hele 18 arter.
Anden fugl dagen bød på, på første runde var en Høgesanger (Sylvia nisoria)! Det blev til nr. 4 for os på blot tre dage! Så var dagen ligesom startet, og den bød nu på flere dejlige arter. Af de lidt mere spændende kan nævnes: 1 Vendehals (Jynx torquilla), 1 Stor Flagspætte (Dendrocopos major), 4 Skovpiber (Anthus trivialis), 5 Nattergal (Luscinia luscinia), 1 Græshoppesanger (Locustella naevia), 3 Broget Fluesnapper (Ficedula hypoleuca) og 1 Rødrygget Tornskade (Lanius collurio).
Desuden kan det for sjovs skyld nævnes, at det nu er Tornsangerne (Sylvia communis) (45 denne dag) vi fanger flest af, hvor det for kort tid siden var Gærdesangerene (Sylvia curruca) (26 denne dag).
Vendehals (Jynx torquilla)
Broget Fluesnapper (Ficedula hypoleuca)
Formiddagen var sat af til et besøg fra Højskolen Marielyst. Hans tog dem med på en lille rundvisning og tog dem så med ind i huset, hvor der blev fortalt om diverse fugle. Vi var heldige at fange mange fugle denne gang, så der var noget at se for de besøgende!
Kunne du tænke dig en lille rundvisning på stationen, så er du selvfølgelig altid velkommen, men vi kan ikke garantere, at vi har tid, da fuglene altid kommer i første række. Vil du bestille en rundvisning med en gruppe, så kan stationsleder Hans Lind kontaktes, se mere på vores hjemmeside, her
Vi har nogle spændende arrangementer på programmet i efteråret, det kan du læse meget mere om på forsiden på Gedserfuglestation.dk.

Skovpiber (Anthus trivialis)
Lørdag d. 16. august
En lidt stille dag blev det til, men vi nåede lige de 100 fugle på 8 timer. Vi havde 17 arter, og noget yderst spændende bød sig! Vi fangede nemlig en 1k Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) fra Norge! Data er nu sendt til Zoologisk Museum, og vi glæder os meget til at få en tilbagemelding.
- En lille kort forklaring til de, som ikke ringmærker selv, eller ikke har hørt det før: Fuglene aldersbestemmes, og en ung fugl kaldes en 1k, fordi den er klækket inden for dette kalenderår. Mange småfugle kan kun deles i gamle og unge: 1k og 2k+. En 2k+ fugl lever altså i sit andet kalenderår, eller derover.
Tilbage til dagens fangster, som blandt andet overraskede med 1 Digesvale (Riparia riparia), 1 Landsvale (Hirundo rustica), 6 Skovpiber (Anthus trivialis), 1 Grå Fluesnapper (Muscicapa striata) og en nymærkning af Rødrygget Tornskade (Lanuis collurio).
Rødrygget Tornskade 1k (Lanuis collurio)
Tornsanger (Sylvia communis) 
2k+ - Se specielt gul/orange iris og det grå hoved. Vingen er ved at gro ud efter fældning, men det kan være lidt svært at se her. Disse ting viser, at det er en 2k+. 
Vi havde besøg af Klaus Malling Olsen og JTM (undskyld, jeg glemmer altid navne! Kom igen og lær mig dit navn og få et stykke kage!), og mens de var her fik vi et opkald ude fra Louis på sydspidsen, som berettede om en Sort Stork (Ciconia nigra). 
Senere på dagen blev det også til 20 Hvide Storke (Ciconia ciconia), til alles store fornøjelse!

Aftenen var rigtig forkælelse for os! Hans var ude og arbejde på stationen om dagen (I husker det omtalte projekt med vinduesrenovering) og om aftenen var vi inviteret til god mad i hans have. Og jeg siger jer: Det var god mad!!
Sort Stork (Ciconia nigra) - én af to unge fugle som trak SV ved Gedser Odde denne dag.
Foto: Klaus Malling Olsen
Søndag d. 17. august 
Blev med en morgen, som vi helst bare vil glemme. Det lykkedes Anders at gennemføre den standardiserede ringmærkning, men det blev til bare 5 ringmærkninger. Mærkningen blev afbrudt af knap en times regn, og derefter optaget igen. Blæsten er hård i dag, og nu kom der regn igen. Resten af blæsevejrsdagen er afsat til at ordne ødelagte net på loftet og tage en morfar på sofaen.

Efter to meget lange dage, er det fint med en lille pause. Selvom det er lidt kedeligt.. Sådan er det, når man arbejder i naturen!

Blog Heidi Vibe Frederiksen - Fotos Anders Odd Wulff Nielsen