onsdag den 4. marts 2015

Det går fremad, men langsomt . . .

Endnu en morgen med koldt og blæsende vejr: En frisk sydvesten fra Østersøen sammen med max 2 grader og lidt sne på græsset fra aftenens nedbør gjorde ophold udendørs til en blandet fornøjelse!

 
I dag vil jeg kort beskrive oplevelserne (eller mangel på samme) på de enkelte netrunder:

Kl. 06.30: En solsort-han undslap F1 to meter før jeg nåede derhen, ellers intet!
Kl. 07.00: Så fik jeg den i F3, formentlig den samme, en flot adult fugl. Yderligere en solsort i N5, hvorimod årets første sangdrossel var på springtur fra Ø2, den skurk!!!


Kl. 07.30: Nu kører det: Aflæste en solsort hun, der var mærket her som 2k 21.4 2013. I N2 sad der tre grønsiskener, og en dompap kaldte fra en trætop lige i nærheden. Får jeg den i næste runde?

Kl. 08.00: Runden gav 2 musvitter, så det er ganske OK!
Kl. 08.30: Nul-runde, øv for den! God tid til kaffedrikning.
Kl. 09.00: Lige da jeg kom ud af døren, fløj der et par musvitter i H1, den ene var dog den første fra i morges.
Kl. 09.30: Endnu en musvit, som ser ud til at blive dagens topscorer. Længere henne på netrunden sad dagens første rødhals.
Kl. 10.00: Uha, endnu en nullert! Så må man kigge efter noget andet, og det gav en lille samling af gul bævresvamp på den ene sommerfuglebusk.

Kl. 10.30: Stadig tomt -  -  -  der sker vist ikke mere i dag.
Kl. 11.00: Lukkerunden gav en solsort-aflæsning: Mærket på GFU i går. Midt under lukningen kom der en sludbyge: Det var koldt for fingrene, sku’ jeg hilse og sige!

Today’s ringing:
Robin 1
Blackbird 2
Siskin 3
Great Tit 4

tirsdag den 3. marts 2015

Foråret lader vente på sig - - - - - - !

Op til 13 sekundmeter fra vest og sydvest   -   -   det var, hvad foråret kunne byde på i dag!

  OK, efter en skyet morgen klarede det op nogle timer for lidt før middag igen at blive dunkelt med byger af hagl og slud! Øv -øv!

  Vi skulle formidle fugle og ringmærkning for en stor flok 2.- års pædagogstuderende fra University College Sjælland, delt i to hold her i formiddag. Før de kom, mærkede jeg et par solsorte og aflæste yderligere en solsort, en musvit og rødhalsen fra i går. Men da første hold kom kl. 9, havde vi ingen fugle at vise frem for dem, så vi måtte have nogle af de udstoppede på banen!
Her er rødhalsen fra i går, en 2k hun
  
En rundtur til nettene gav intet nyt, så vi måtte fremvise ringmærknings-labbet inden næste hold skulle komme. Til allersidst så Benny en fugl ryge i det gamle hejsenet - en umærket musvit, der kunne vises frem til begge hold til stor glæde for alle! (næsten)! Vi takker for besøget og kan da oplyse, at vi efter formidlingen fangede og mærkede endnu en solsort.

  Ederfuglene er så småt begyndt på deres forårstræk, vi så et par enkelte småflokke benytte sig af medvinden til at komme nærmere på ynglepladserne.

  De første følfodblomster viste sig, så der er en smule grøde i luften alligevel.

  Det kan stort set kun gå fremad fra nu af!

HLI


mandag den 2. marts 2015

Sæsonstart 2015!

Den standardiserede ringmærkning ved Gedser Fuglestation har vi bestemt til at starte 1. marts, Det var i går, men slud og sjaskregn umuliggjorde nogen form for fuglefangst - heldigt nok, for jeg havde en guided tur med Vadefuglene og kunne alligevel ikke påbegynde ringmærkningen. 

   Gert, Benny og jeg havde ellers forleden dag stillet de fleste af stationens net op, så de var klar. De kom først i brug i dag - med halvanden times forsinkelse, da regnen plaskede ned indtil lidt i kl. 8. Vinden var lidt mere end frisk fra syd, men det lykkedes at åbne 10-11 net, der stod lidt i læ.

  Det er altid spændende at komme i gang, og i gang kom jeg da: Den første fugl at frigøre fra netmaskerne var en musvit fra N2, en hun, og i hejsenettet ved siden af sad en han, måske magen?


Årets første fugl, der blev ringmærket på fuglestationen

  Det var ikke de store fangster, som den første dag bød på. En blåmejse, en rødhals og på næstsidste runde en grønirisk var sammen med musvitterne dagens resultat.

  På et tidspunkt kom der en smule blå himmel, og det fik en musvit og et par gulspurve til at synge, sidstnævnte havde dog ikke rigtig fundet melodien endnu.

  I morgen loves der tørvejr, men nogen vind fra vest. Vi får besøg af 50-60 pædagogstuderende fra University College Sjælland - - - forhåbentlig kan vi vise dem nogle fugle blive ringmærket.

HL

søndag den 1. marts 2015

Ederfuglen en Gedser specialitet


Forårstrækket af ederfugle mod ynglepladserne begynder i marts og slutter cirka midt april. Fra slutningen af maj ser vi de første flokke af ederfugle hanner på vej syd efter endt yngleaktivitet!

I lidt flere detaljer: fra omkring 20. marts ser vi den største koncentration af ederfugle på træk. Dette står på i nogle få dage for igen at tage til i styrke nogle dage senere. Alt efter hvornår selve trækket begyndte, som er afhængig af klimaet i deres overvintringsområde fra Vadehavet til kysterne i Biscayabugten, ses der ofte en koncentrationstop igen omkring de første dage i april.

Selve trækket ved Gedser kan ses fra Lystbåde havnen, og hele kysten langs Kroghage. Men ses bedste fra enten: langs med Sønder Boulevard, P-pladsen ved Gedser odde eller selve Odden.


Ved lystbådehavnen får man en fornemmelse af hvad der egentlig sker med fuglene (de kommer vest fra) når de møder Falsters vest vendte kyst: ederfuglen kan ses på stor afstand medens de kun flyver 5-50 m over havoverfladen – de nærmere sig kysten – de begynder at cirkle – nogle flokke cirkler flere gang medens de tager højde for til sidst at flyve ned langs Kroghage kysten og så videre rundt om spidsen og forbi Færgehaven mod øst og Gedser Odde. Men enkelte flokke (vejr afhængigt) tager stor højde og krydser ind over Falster  - nord for Gedesby og Skelby! Disse flokke kan formentlig ikke ses fra Gedser Odde.

Den største nydelse af dette spektakulære træk er fra Sønder Boulevard, eller fra P-pladsen ved Gedser da fuglene allerede kan ses på en afstand af tre km - de kommer susende lavt over havoverfladen i omkring 2-30 m’s højde (fra vest) i retningen af Færgehavnen.
Ederfuglene kommer tit i flokke på ca. 30-150 men ofte mange bånd/grupper næsten samtidig – måske har de allerede inddelt sig i yngleplads-grupper – vi ved det ikke. Hannerne trækker først – de skal op for at sikre en god og optimal yngleplads og skal spille deres sang derfor skal de være på plads når hunnerne ankommer. Senere i træktiden sker der en gradvis ændring så en større og større procent del er hunner – men der synes er ikke at være dage med over 50 procent hunner – derfor synes der at være en samlet procentvis-del færre hunner.Ynglepladserne for ederfuglene (når de har sluppet Gedser Odde) er dels Bornholm og Christiansø, øerne omkring Karlskrona, Øland og eherfra herfra op til ca. Gävle-Sundsvall. Dette område besættes formentlig af de ederfugle der trækker i først del af perioden da de nordlige ynglepladser endnu er frost og is klædt. Hovedparten af ederfugle skal videre mod hhv. Svalbard (Spitsbergen), Franz Josefs land og Novaja Zemlja.
Yngleområde (udsnit) for ederfugl
Original fra IUCN - men her modificeret

 Hvorvidt vi også ser fugle der skal endnu længere mod øst f.eks. Tajmyrhalvøen ved vi ikke men måske er det netop når der kommer individer derfra at der ”trækkes” stellersand med om efteråret.


Mange ornitologer elsker hit og det at krydse arter (bogstaveligt!) på deres mange forskellige lister (hvad har jeg set i Danmark?, hvad har jeg set i Europa?, hvad har jeg set i år?, hvad har jeg set i denne måned?, hvad har jeg set i min have? – fantasien har igen grænser) så de kommer til Gedser for at se en anden Gedser specialitet – kongeederfuglen.

Copright@ Jens Eriksen


Det er meget svært at gætte på hvornår en kongeederfugl kommer forbi – så der er kun en vej til succes - det er ved at være ude hver dag fra omkring den 20. marts! Der synes at være størst chance inden middag. Dage med tæt tåge er nærmest ubrugelige – men kommer der opklaring så kan det buldre løs med ederfugle og så er det svært at finde Kongen (som den ofte kaldes)!

Klik på grafen og den "folder sig ud" - så kan der ses lidt flere detaljer!

Korteste afstand fra Gedser odde til nærmeste kongeederfugl ynglelokalitet er ca. 2.200 km! Men følges en mere naturlig ”vandrute” så er turen mindst 300 km længere. Det er derfor at kongeederfuglen ses i den sene periode af ederfugletrækket ved Gedser – yngleområderne mod nord er endnu sne og is klædt i marts. Dette lader umiddelbart også til at falde sammen med stellersandens forårstræk tid – hvilket synes logisk da de i lighed med kongeederfuglen skal meget langt mod nord og øst.
Yngleområde -  kongeederfugl
Original fra IUCN - men her modificeret

Held og lykke med oplevelerne og ikke mindst Kongen - den kommer også i år men hvem finder den i år?

Mvh, Gedser Fuglestation
onsdag den 11. februar 2015

Bålafbrænding og andre vintersysler på GFU

I begyndelsen af december havde vi kratrydningsdag mm. på fuglestationen. Ved den lejlighed kørte vi nogle læs brombær og grene fra tjørn, slåen og andre irriterende vækster ud til bålpladsen i fårefolden, og i dag var det så dagen, hvor vejrforholdene perfekte til at sætte en tændstik til stakken: Skyet med 3-4 graders varme, svag nordvestlig vind, som bar væk fra fuglestationen efter en periode uden ret megen nedbør.

Gert og jeg havde sat hinanden stævne herude på Spidsen for så småt at få gjort klar til den nye sæson, der starter til marts, og bålafbrænding var en af dagens opgaver.
Lidt over 9 blev bålet antændt, og så gik det bare derudaf!


Seks minutter senere.........


Yderligere en time er gået, og der er ikke ret meget tilbage. Men der er ret meget flytten rundt på grene, kvas og gløder, så det hele kan blive omsat  -  og det blev det! Man kan godt holde varmen, sku' jeg hilse og sige!En anden tjans var at få en ny postkasse sat op, og den fik en plads på en stor poppel ved vores indgang. 
Også den store bom og komfuret i køkkenet fik et servicecheck.

Snart skal der sættes net op :-)
HLI

torsdag den 5. februar 2015

Dansk/tysk måge

   De seneste vintre er der blevet ringmærket nogle måger i Gedser - hovedsagelig fanget i net eller fælde i et par haver. Lokkemad: godt med brød, især når der er snedække og frost.

   For tre år siden, den 4. februar 2012, ringmærkede jeg således fire sølvmåger, fire stormmåger og 12 hættemåger, fanget i net i min have. En af hættemågerne fra den dag blev 1. februar i år fundet på en lokalitet i den nordlige udkant af Hamburg. Stedet hedder Binnenalster og er særdeles godt kendt blandt både tyske og danske mågeentusiaster.
Lokaliteten Binnenalster ved Hamburg. Hættemågen sidder på ringmærkerens taske
   Mågerne på stedet er meget glade for at blive fodret, og de er i bogstaveligste forstand faktisk håndtamme! Når man giver dem foder, kommer de i store mængder og tager for sig af retterne. Man behøver ikke at gå i skjul for at iagttage dem, for de kommer og sætter sig på hovedet og skuldrene af én!
Der bliver fodret flittigt af de lokale beboere.
 Her blev "min" hættemåge med dansk metalring set af den tyske ringmærker Andreas Zours, som - efter at have håndfanget og aflæst den - forsynede den med en hvid farvering: AF717
Her ses ringmærkeren Matthias Haupt i aktion!
   Nu er der måske 50 - 100 gange så stor sandsynlighed for, at den bliver set og aflæst igen - det bliver interessant at følge dens videre færden.

   Jeg kan kun opfordre til at ofre lidt brød og aflæs nogle af mågerne i byparker og havne. 

Blog: Hans
Fotos: Söncke Martens